Program ramowy III Sympozjum GAJÓW - 2016
Język polski; Český jazyk; English; Aktualizacja: 09.06.2016r.


RÁMCOVÝ PROGRAM
III. INTEGRAČNÍ SYMPOZIUM
"AMATÉRSKÁ RADIOKOMUNIKACE UKV - GAJÓW 2016",
III MINISETKÁNÍ EME SPOLU SE VII. PIKNIKEM V ÉTERU SP6

09.06.2016 Čtvrtek


12:00 - 23:30 Otevřená restaurace

14:00 – 17:45 Registrace účastníků Sympózia Mini-setkání EME a Pikniku

14:00 – 20:00 Radioburza

14:00 – 17:45 Zprovoznění klubové stanice SP6YNR v pásmu 472 kHz. Vysílání
klubovní stanice: 145.7875 MHz /SR6S - Wlk. Sowa/ a 472 kHz.

14:00 – 17:45 Zprovoznění laboratoře měření

17:45 – 17:55 Přivítání účastníků a proslovy

17:55 – 17:57 Fotografování prvních účastníků sympozia

18:00 – 18:45 Přednáška „Vestavba enkodéru HH12 v rotátoru SPID RAK“
DF1SR - Georg Hylinski

18:45 – 19:30 Přednáška "Mikrovlnné syntetizéryPLL a jejich použití
v amatérských konstrukcích“
SP5MX - Ireneusz Szulski


20:00 – 23:30 Večeře u integračního stolu, III. Mini-setkání EME,
60-let amatérské činnosti Edwarda SP9WY.


10.06.2016 Pátek

07:30 – 08:30 Snídaně

09:00 – 09:45 Přednáška "Kmitočtový normál 10 MHz podle DJ4JAL"
SP3IQ - Bogdan Machowiak

09:45 - 10;30 Přednáška " Měření generátorů TCXO-9 a jejich
ekvivalentů"
SP3RNY - Zbigniew Olszanowski

10:30 – 11:15 Přednáška "OCXO synchronizované signálem GPS"
SQ9JKV - Bogdan Kubala


09:00 – 11:15 Agroturistický workshop pro rodinné příslušníky

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu

11:15 – 20:00 Radioburza

11:30 – 13:30 Agroturistický workshop pro rodinné příslušníky

11:30 – 13:30 Měření v laboratoři 50 MHz – 50 GHz

- SP6GWN Henryk – měření výkonu do 47 GHz
- SP9QZO -měření výkonu do 26,5 GHz
- HB9BBD Dominique – měření šumového čísla LNA a kalibrace ENR zdrojů šumu
- SP9WY Edward – měření šumového čísla LNA a transvertorů do 50 GHz
- SP5MG Piotr – měření analyzátorem do 3,5 GHz
- SP5MX Ireneusz - měření analyzátorem do 24 GHz
- SP9QZO Stefan – synchronizace generátorů v čítačích kmitočtu pro normál GPS
10 MHz
- SP9QZO – měření kmitočtu do 50 GHz, do 8 MHz s přesností 0,001 Hz, do 80 MHz
s přesností 0,01 Hz

14:00 Oběd

15:00 – 17:45 Registrace účastníků Sympózia Mini-setkání EME a Pikniku

15:00 – 17:00 Měření v laboratoři 50 MHz – 50 GHz

17:00 – 17:30 Zasedání komise Konkursu PUK UKF - 2016

18:00 – 18:45 Prezentace "Expedice SP7VC do YO, LZ, SV"
SP7VC- Przemysław Gołembowski


18:45 – 19:30 UKV Tombola

20:00 – 23:30 Večeře u integračního stolu, III. Mini-setkání EME


11.06.2016 Sobota

07:30 – 08:30 Snídaně

08:30 – 11:30 Registrace účastníků Sympózia a Pikniku

09:00 – 10:00 Oficiální část III. Integračního sympozia, III. Mini-setkání
EME a VII. Pikniku v éteru SP6 /vystoupení, předání diplomů, předání diplomů a
plaket za soutěž "TOP ACTIVITY UKV-2015", cen soutěži PUK UKF-2016,
atd.

09:00 – 19:00 VII Piknik v éteru SP6 u grilu

10:00 – 19:00 Radioburza

10:00 – 10:40 Přednáška "Měření šumů a zesílení LNA s kalibrace ENR
zdrojů šumů"
HB9BBD - Dominique Faessler,

10:40 – 11:20 Přednáška "24 GHz EME"
OK1CA - František Střihavka

11:20 – 12:00 Přednáška "5,7 GHz EME"
OK1DFC - Zdeněk Samek


12:00 – 12:10 Společné fotografování účastníků III.Sympozia, III. Mini-setkání
EME a VII Pikniku v éteru SP6

12:10 – 12:15 Fotografování účastníků III. Mini-setkání EME

12:15 – 12:30 Přestávka na kávu

12:30 – 13:10 Přednáška "Možnosti využití některých vyřazených součástí
v zařízeních na 24 GHz."
OK1AIY - Pavel Šír

13:10 - 13:50 Přednáška "Kompenzace Dopplerova posunu na mikrovlnách
EME"
OK2AQ - prof.Miroslav Kasal


14:00 – 14:40 Oběd

14:40 – 15:00 Výdej fotografií

15:00 - 16:00 Terénní zkoušky mikrovlnných stanic na „Čapím kopečku“

16:00 - 16:40 Přednáška "Zesilovače výkonu 144 MHz / 200 W a 144 MHz /
360 W na základě desky z Nokia BD34 "
SP6GZZ - Roman Futoma

16:40 - 17:00 Losování cen – překvapení v mini-soutěži

17:00 - 19:00 Výstava soutěžních prací PUK UKV 2016 a výrobků přihlášených do
mini-soutěže. (PUK = doplňková zařízení radioamatérská pro UKV)

17:00 – 19:00 Měření v laboratoři 50MHz – 50 GHz

20:00 – 23:30 Večeře, setkání radioamatérů, konstruktérů a sympatizantů
mikrovln a III. Mini-setkání EME12.06.2016 Neděle

07:30 - 08:30 Snídaně

08:30 – 09:00 Setkání u kávy

09:00 - 12:00 Radioburza

09:00 - 12:00 Setkání radioamatérů, konstruktérů a sympatizantů mikrovln III.
Mini-setkání EME a účastníků VII. Pikniku v éteru SP6


Účastníkem těchto setkání se může stát každá osoba nezávisle na tom jestli
prohlásila chuť k účasti a participovala na nákladech. Současně tyto osoby
mohou bezplatně využívat prostor pro stanování a kempink v místě konání.


  PRZEJDŹ NA FORUM