Magazyn"Świat Radio" -10/2016
SP5MX
Minibeacon wielopasmowy - SP5MX

Artykuł Irka SP5MX str. 50 - 51

https://www.dropbox.com/s/or8l4eublz7fq6y/minibeacon_wielopasmowy.pdf?dl=0  PRZEJDŹ NA FORUM