Magazyn"Świat Radio" -12/2016
Skrócony spis treści Świata Radio 12/2016

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny wakacyjne
TEST: Analizator MFJ-266
PREZENTACJA: Enkoder Signal 433
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości MSPO 2016 - cz. 2,
Najważniejsze elementy obsługi radiostacji i ich funkcje
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Janek SP5DZC wspomina
HOBBY: Wystawa transceiverów HM
DIGEST: Różne konstrukcje radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA  PRZEJDŹ NA FORUM