MW expedice HB0 – Liechtenstein
HB0/HB9DBM 23cm - 3cm
Złośliwość rzeczy martwych...
Ale najważniejsze,że cel został osiągnięty.
Gratuluje 52 DXCC na 23 cm via EME!


  PRZEJDŹ NA FORUM