VII Sympozjum Mikrofalowe i EME 2022 r. - Radków Kłodzki - JO80EM81CA
09-12.06.2022 r. (26 wpłat)
VII Sympozjum Mikrofalowe i EME 2022 r. - Radków Kłodzki - JO80EM81CA

Warunki uczestnictwa oraz koszty

https://drive.google.com/file/d/1a-YtrvX_UkfSqsvLmNc-K5t_FhXaYVsp/view?usp=sharing


Zgłoszenia do dnia 31.03.2022 r.:

sp6mlk@wp.pl
  PRZEJD NA FORUM