Forum Internetowe ra-ukf.iq24.pl http://ra-ukf.iq24.pl pl Emisje cyfrowe. Druga tura zawodów MGM Contest. 07.12.2019 12:59:46 SP8DXZ http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=510267&komentarz=5316966 W SP jest to już kolejna tura tego typu zawodów.
Regulamin znajduje się pod adresem:
https://ia600107.us.archive.org/11/items/01SpukfRegSpUkfMgmActivityContest20182Eng/0_1_spukf_reg_sp_ukf_mgm_activity_contest_2018_2_eng.pdf
Tadeusz SP8DXZ

]]>
Zawody Aktywności UKF w grudniu 07.12.2019 12:50:21 SP8DXZ http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=510266&komentarz=5316962 Adres do regulaminu :
https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/553_1546115308.pdf
Log w formacie .edi wysyła się w SP na adres:
http://logsp.pzk.org.pl
Zawody będą w tym samym czasie co zawody w OK, OE, YO.
Te same logi można również wysłać na servery w OE, OK, YO.
Adres servera w OE:
http://aktivitaetskontest.oevsv.at
Adres servera w OK:
https://www.hamradio.cz/vkvpa/index.php?str=read_edi
Adres do regulaminu w YO:
http://maraton.uus.ro/
Adres servera w YO:
http://maraton.uus.ro/upload/

Tadeusz SP8DXZ

]]>
VHF-UHF FT8 Activity 27.11.2019 11:12:54 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=509879&komentarz=5312794
http://www.ft8activity.eu/

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.ft8activity.eu%2F&sandbox=1

Courtesy SQ9KPA
]]>
Zawody Aktywności UKF w listopadzie 17.11.2019 00:25:23 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5284928 Zawody Aktywności UKF w listopadzie 16.11.2019 08:48:37 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5281108 Zawody Aktywności UKF w listopadzie 15.11.2019 07:07:00 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5277014 Zawody Aktywności UKF w listopadzie 13.11.2019 07:44:39 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5273559 Zawody Aktywności UKF w listopadzie 12.11.2019 07:00:23 SP6MLK http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5272163 Zawody Aktywności UKF w listopadzie 09.11.2019 18:31:18 SP8DXZ http://ra-ukf.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=228255&temat=507321&komentarz=5259998 Adres do regulaminu :
https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/553_1546115308.pdf
Log w formacie .edi wysyła się w SP na adres:
http://logsp.pzk.org.pl
Zawody będą w tym samym czasie co zawody w OK, OE, YO i HA.
Te same logi można również wysłać na servery w OE, OK, YO i HA.
Adres servera w OE:
http://aktivitaetskontest.oevsv.at
Adres servera w OK:
https://www.hamradio.cz/vkvpa/index.php?str=read_edi
Adres do regulaminu HA:
http://maraton.brasz.hu
Logi wysyła się do HA mailem na adres:
maraton@brasz.hu
Adres do regulaminu w YO:
http://maraton.uus.ro/
Adres servera w YO:
http://maraton.uus.ro/upload/

Tadeusz SP8DXZ
]]>